Print Friendly, PDF & Email

Tobias Siwetz

Tobias Siwetz

  • Nachwuchsspieler
  • Schlaghand: rechts

 

Ranking

SFP-Rangliste Nr. 3
RC-Ranking: 1.893 ± 50

 

Fotos

No photos